skip to Main Content

Bestyrelsen 2023 - 2024

Formand
Martin Marløe
Ulborgvej 34, 2760 Måløv
Tlf: 22 54 78 44
sandet@marloe.dk

Næstformand
Walter Brüsch
Tlf: 61 78 89 29
wb@dn.dk

Kasserer/Forretningsfører
Karsten Holland
Tlf: 23 44 35 85
karstenholland@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Svend Løw
Tlf: 23 21 53 40
svendbier@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Steen Winter-Madsen
Tlf: 41 39 03 80
swm@privat.dk

Bestyrelsesmedlem
Frederik Benthien
Tlf: 29 72 29 34
frederik@carlsgave.dk

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Eriksen
Tlf: 53 70 01 41
hovmand_eriksen@hotmail.dk

Suppleant 1
Tage Kofoed
Tlf: 40 31 14 03
tagekofoed@gmail.com

Revision 2023 - 2024

Revisor
Isa Keller-Andreasen
isakeller@gmail.com

Revisorsuppleant
Charlotte Pedersen
cpr@dadlnet.dk

Tilknyttede

Sandpapiret
Frederik Benthien

Pumpelaug Sneppevænget
Formand
Niels Kappelhøj
Sneppevænget 37
famkappelhoj@gmail.com

Kasserer
Martin Havemann
Sneppevænget 32
havemann.martin@gmail.com

Køgehusgårds Bådlaug
Formand
Mikael Andersen
Birkevænget 14
Tlf: 20 87 13 59
mikaelbuur@hotmail.com

Kasserer
Mads Lundhøj Aaltonen
Birkevænget 12
Tlf: 27 20 18 87
m.lundhoj.aaltonen@gmail.com

Havnefoged
Poul Permin
Tlf: 42 22 78 00
poulp@valbymail.dk

Havneassistent
Palle Filbert
Køgehusvej 22
Tlf: 40 20 60 32
filbertpalle@gmail.com

Lille Ryvejs Vejlaug
Peter Strøhemann
Tlf: 21 23 13 13
ps@spot.dk

Vejlauget Rygården
Kristen Bruun
Tlf: 50 85 00 54
kristen_bruun@hotmail.com

Arbejdsområder

Adresseændringer
Karsten Holland

Havnen
Karsten Holland
Walter Brüsch

Båd- og kanoplads
Karsten Holland

Grusveje / Stier
Svend Løw

Bladredaktion
Ledig

Administrative henvendelser
Martin Marløe

Natur
Walter Brüsch

Hjemmeside
Martin Marløe

Back To Top